Data Center Services AS leverer tjenester for data- og kommunikasjonsrom

Vårt proaktive vedlikehold sikrer optimal drift.

Ledige stillinger

Vi er på jakt etter nye, dyktige medarbeidere.
Se våre ledige stillinger:

Våre serviceteknikere er spesialister med lang erfaring innen respektive fagfelt. Periodisk vedlikehold anbefales i henhold til krav fra utstyrsprodusentene, og sikrer god økonomi og økt levetid for utstyret.

Data Center Services leverer et drift- og vedlikeholdsprogram med periodisk kontroll og ettersyn på tekniske løsninger innen fysisk sikkerhet, herunder kjøle- og ventilasjonsteknikk, UPS og reservekraft, elektro- og rørteknikk, brannsikring og slokketeknikk, fysisk sikring og adgangskontroll, test og kapasitetsanalyser.

Data Center Services tilbyr tjenester med fjernovervåking på relevante fysiske tekniske installasjoner. Overvåkningen varsles til vår døgnbemannede vaktsentral, som er tilgjengelig for våre kunder 24/7.

Vi kan tilby årlige drifts- og vedlikeholdsavtaler med forskjellige tjenestenivåer basert på ønskede SLA-nivåer (Service Level Agreement) med garantert responstid.

Data Center Services utfører tjenester som dataromsoperatør og kan bistå med installasjon av servere og nettverkselektronikk, montering og tilkobling, demontering og frakobling, kabling og patching, test og konfigurasjon, verifisering, og kontroll av utstyr og driftslogger.

Vi tilbyr også tjenester som installasjon, flytting, utvidelser og endringer, i tillegg til avhending, overgangsplanlegging (DCIM) og facility management, m.m. (Opt-IMAC).